Δήλωσε συμμετοχή, παρακολούθησε, ρώτησε, μάθε από τα σεμινάρια.