Ο Σκοπός και οι Αξίες της PepsiCo

Ο Σκοπός και οι Αξίες της PepsiCo

Η μακροπρόθεσμη επιτυχία είναι η κοινή συνισταμένη του τι είναι καλό για μια επιχείρηση και του τι είναι καλό για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι αξίες, η αποστολή και το όραμα της PepsiCo δομούνται γύρω από αυτή τη φιλοσοφία.

περισσότερα

Απόδοση με Σκοπό

Απόδοση με Σκοπό

Η PepsiCo ήταν από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που συνέδεσαν τα επιχειρηματικά οφέλη με το σεβασμό στη βιωσιμότητα (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική). Η αντίληψη αυτή έχει αποτυπωθεί στο εταιρικό...

περισσότερα