Αναγνωρίζοντας το διεθνές αποτύπωμα της, η PepsiCo ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που συνέδεσαν την επιχειρηματική επιτυχία με το σεβασμό στη βιωσιμότητα (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική). Η αντίληψη αυτή έχει αποτυπωθεί στο εταιρικό μας όραμα για «Απόδοση με Σκοπό» (“Performance with Purpose”), το οποίο διέπει κάθε δραστηριότητα μας και αποτελεί υπόσχεση προς τους κοινωνικούς μας εταίρους.  Το όραμα μας στηρίζεται στους εξής άξονες:

Βιωσιμότητα στην Απόδοση (Performance Sustainability)

Στην PepsiCo, δεσμευόμαστε απέναντι στους μετόχους μας να πετυχαίνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια για ανώτερη και σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση. Μια σύγχρονη εταιρεία δεν μπορεί να αποσκοπεί στο βραχυπρόθεσμο κέρδος, αλλά να εστιάζει στη μεγαλύτερη εικόνα και το μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Βιωσιμότητα για τον Άνθρωπο (Human Sustainability)

Η επιτυχία μας εξαρτάται από το «ευ ζην» των καταναλωτών. Γι’ αυτό, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην υιοθέτηση πιο υγιεινών προτύπων ζωής. Αναπτύσσουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και στις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από ζητήματα υγείας και ευεξίας. Επιπλέον, παράγουμε προϊόντα που είναι ασφαλή και καλύπτουν αδιαπραγμάτευτα και έμπρακτα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Βιωσιμότητα για το Περιβάλλον (Environmental Sustainability)

Προωθούμε καινοτόμες δράσεις, συστήματα και διαδικασίες για τον περιορισμό του κόστους και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου (π.χ. αποδοτική χρήση ενέργειας, νερού και υλικών συσκευασίας, επεξεργασία στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση κλπ.). Παράλληλα, διαθέτουμε έναν ιδιαίτερα αυστηρό κώδικα αυτοδέσμευσης για το περιβάλλον, ο οποίος ισχύει για την εταιρεία και τους προμηθευτές της.

Βιωσιμότητα για το Ανθρώπινο Δυναμικό (Talent Sustainability)

Δημιουργούμε ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να προσελκύουμε και να διατηρούμε το πλέον ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, επιδιώκοντας ευρύτερα οφέλη μέσω πολυποίκιλων δράσεων (π.χ. παραγωγή με τοπικές πρώτες ύλες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικές δράσεις κλπ.).

Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη

Το PepsiCo School είναι μια νέα πρωτοβουλία που εστιάζει στην ανάπτυξη του πλούσιου και ικανού ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας – και ιδιαίτερα των νέων. Είναι μια εθελοντική δράση εταιρικής υπευθυνότητας, που προέκυψε έπειτα από ιδέα, προτροπή και επιθυμία των ίδιων των εργαζόμενων της PepsiCo.

Στο ολοένα πιο περίπλοκο και απρόβλεπτο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, η Συμπερίληψη είναι μια ζωτικής σημασίας δυνατότητα, παίζοντας κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε διαφορετικές οπτικές και να κερδίζουμε σε μια αγορά γεμάτη προκλήσεις, ενώ βοηθά όλους τους συναδέλφους μας να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούν όλες τις δεξιότητές τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μας.

Με βάση το νέο Λειτουργικό Μοντέλο μας στην Ευρώπη, το οποίο συνδυάζει τις Κατηγορίες, τα Business Units και τα Τμήματα, είναι σαφές ότι η Συμπερίληψη είναι σημαντική όσο ποτέ για την επιτυχία μας.

Ο νέος τρόπος εργασίας απαιτεί από όλους μας να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση με περισσότερη συνεργασία, με ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση απέναντι στις διαφορετικές κουλτούρες, τα υπόβαθρα και τα άτομα που συνιστούν τον Τομέα μας.

Κατά συνέπεια, έχουμε ορίσει ένα νέο όραμα για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη στην Ευρώπη:
"Να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα συμπερίληψης που μας βοηθά να ξεκλειδώσουμε την πλήρη δυναμική ενός μείγματος ταλέντων που διακρίνεται για τη διαφορετικότητα του, ώστε να ικανοποιήσουμε τους καταναλωτές, τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους".

Για να επιτύχουμε το όραμά μας, η επιχείρηση έχει καθορίσει τρεις βασικούς τομείς εστίασης για τη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στην Ευρώπη:
  • Συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα ισχυρό μείγμα ταλέντων που διακρίνεται για τη διαφορετικότητα του
  • Παρέχουμε τη δυνατότητα για καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής
  • Αναπτύσσουμε μια προσέγγιση ηγεσίας με περισσότερη συμπερίληψη

Το Inclusion Hub της εταιρείας μας έχει ως στόχο να προάγει τη νέα ατζέντα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης της εταιρείας, τονίζοντας τις συμπεριφορές συμπερίληψης που είναι ζωτικές για την επιτυχία μας.

Προσφέροντας μια σειρά πρακτικών πόρων και όλα τα πρόσφατα νέα, αποτελεί την κατάλληλη ιστοσελίδα για ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή και ενίσχυση της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης στην PepsiCo Europe.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η στρατηγική και οι δράσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζονται στο εταιρικό μας όραμα για «Απόδοση με Σκοπό», το οποίο διέπει κάθε κομμάτι της λειτουργίας μας και αποτελεί υπόσχεση προς τους κοινωνικούς μας εταίρους. Αναγνωρίζουμε ότι το να είμαστε υπεύθυνος εταιρικός πολίτης είναι υποχρέωση μας προς την κοινωνία, αλλά και το σωστό για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Βασική αρχή μας είναι o σεβασμός στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη με ποικίλους τρόπους. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και στις προσδοκίες των εταίρων μας.

Στη βάση του οράματος μας για «Απόδοση με Σκοπό», αναπτύσσουμε τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας στους βασικούς άξονες της Βιωσιμότητας για τον Άνθρωπο (Human Sustainability), της Βιωσιμότητας για το Περιβάλλον  και της Βιωσιμότητας για το Ανθρώπινο Δυναμικό (Talent Sustainability).
 
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι πολιτικές υπευθυνότητας της εταιρείας μας αναγνωρίζονται από τρίτους ανεξάρτητους φορείς, μέσω των διακρίσεων που συχνά μας αποδίδονται (π.χ. Best Workplaces, Corporate Responsibility Index, HR Excellence Awards).
Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση να υλοποιούμε ισχυρά προγράμματα και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, ώστε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους κοινωνικούς μας εταίρους. Ταυτόχρονα, θα αναζητούμε πάντα τις βέλτιστες δυνατές λύσεις και βελτιώσεις, για να επιτυγχάνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Ποιότητα αποτελεί την κορυφαία αρχή λειτουργίας μας και την πρωταρχική αξία που όλοι υπηρετούμε. Ο κώδικας αυτοδέσμευσης της PEPSICO, που εφαρμόζεται σχολαστικά στην Ελλάδα, σημειώνει τη μεγάλη μας δέσμευση: «Η PEPSICO δεσμεύεται να παράγει, να πουλά και να διανέμει προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας».

Βασική μας αρχή είναι μία: «Η Ποιότητα των Προϊόντων μας είναι αδιαπραγμάτευτη». Για το λόγο αυτό, προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τη διασφαλίζουν, καλύπτοντας όλα τα στάδια της λειτουργίας μας.

Πιστεύουμε στην Ποιότητα, υπηρετούμε την Ποιότητα, γι’ αυτό και λειτουργούμε με θετικό πνεύμα απέναντι σε κάθε αξιόπιστο φορέα που ενδιαφέρεται να τη διακριβώσει. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε από μόνοι μας όλους τους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Εφαρμόζουμε σύστημα HACCP για την ασφάλεια του τροφίμου, το οποίο πιστοποιείται κατά ISO 22000:2004 και FSSC 22000:2010. Η εφαρμογή των καλών παραγωγικών πρακτικών (GMPs) επιβεβαιώνεται κατά τους  απροειδοποίητους ελέγχους από ανεξάρτητο φορέα (ΑΙΒ Ιntl) σε ετήσια βάση. Οι προμηθευτές των πρώτων υλών ελέγχονται κεντρικά μέσω του προγράμματος Vendor Assurance.  Αυστηροί έλεγχοι ποιότητας και ασφάλειας πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις μας. Οργανοληπτικοί έλεγχοι (Quality Wall meetings) και έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι παράγουμε άριστο προϊόν κάθε στιγμή.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η περιβαλλοντική πολιτική της PepsiCo εναρμονίζεται με την Εθνική νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες, αλλά πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα, τηρώντας ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς που αυτοδεσμεύουν ολόκληρο τον όμιλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, οι άνθρωποί της εταιρείας εκπαιδεύονται διαρκώς και παρακολουθούν σχολαστικά όλες τις εξελίξεις στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά και στα προγράμματα ανακύκλωσης. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την άριστη λειτουργία μας και να πιστοποιήσουμε το σεβασμό μας απέναντι στο περιβάλλον.
 
Φροντίζουμε για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Χρησιμοποιούμε φυσικές πρώτες ύλες και φροντίζουμε όλες οι δραστηριότητες μας και των συνεργατών μας να έχουν τη λιγότερη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε συνεχώς στις εγκαταστάσεις μας, επιδιώκοντας τη βέλτιστη περιβαλλοντικής τους απόδοση (π.χ. μέτρα μείωσης κατανάλωσης υδάτινων και ενεργειακών πόρων, μείωσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης κ.α.). Στη βάση αυτή, πάντα αξιολογούμαστε και αξιολογούμε τους συνεργάτες με βάση συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) και θέτουμε συνεχώς στόχους για βελτίωση.

Τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, η PepsiCo υλοποιεί με συνέπεια την περιβαλλοντική της στρατηγική, με στόχο να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας της.

Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη μας! Στην PepsiCo υλοποιούμε πολυποίκιλες δράσεις και προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες αναγνωρίζονται ευρέως από τρίτους φορείς και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Συνολικά, οι πολιτικές για τους ανθρώπους μας στηρίζονται στο ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών της εταιρείας και στη δέσμευσή της στην προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα, την αναγνώριση και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Εστιάζουμε στην παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ασφάλειας και σεβασμού προς κάθε εργαζόμενο. Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα, τις ανάγκες και τις δεξιότητες των εργαζομένων, προσφέρουμε κίνητρα, προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και ευκαιρίες διεθνούς σταδιοδρομίας.

Ακόμη, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν ένα περιβάλλον ανταμοιβής και αναγνώρισης, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν εκτίμηση για την καθημερινή τους συμβολή και αντιλαμβάνονται ότι η εταιρεία σέβεται τις προτεραιότητες και τα θέλω τους. Έτσι, καλλιεργούμε μια κουλτούρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καινοτομίας και παραγωγικότητας.

Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας! Σταθερή μας δέσμευση είναι η διατήρηση ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και η ανάπτυξη ακόμη καλύτερων πρακτικών για τους εργαζόμενους και την εταιρεία συνολικότερα.