Το budget είναι μια ποσοτική έκφραση ενός πλάνου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα εξεταστούν και θα αναπτυχθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στην πετυχημένη δημιουργία ενός budget.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

09:00– 09:30 Εισαγωγή  
09:30 – 10:30 Σκοπός και πτυχές του Προϋπολογισμού 
10:30 – 11:00 Προετοιμασία του Προϋπολογισμού (Μέρος Α')
11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:00 Προετοιμασία του Προϋπολογισμού (Μέρος B')
12:00 – 13:00 Προετοιμασία του Προϋπολογισμού (Μέρος Γ')
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:15 Ανάλυση αποκλίσεων
15:15 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 – 16:30  Πολύπλοκες αποκλίσεις: Mix
16:30 – 17:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συμμετοχή

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ανεβάζοντας το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων του PepsiCo School.

(*) Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Browse...
Αποδέχομαι τους όρους επιλογής υποψηφίων
 

Όροι επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με κλήρωση, που θα πραγματοποιείται στην έδρα των εταιριών Tasty Foods ΑΒΓΕ και Pepsico HBH ΕΠΕ (22ο χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος), παρουσία δικηγόρου, τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την υλοποίηση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα των κληρώσεων θα ανακοινώνεται από την παρούσα ιστοσελίδα τουλάχιστον τρείς μέρες πριν την εκάστη κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι πτυχιούχοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, που διαθέτουν ισχύουσα κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ κι επιθυμούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και τις δεξιότητές σε διάφορους τομείς. Επειδή η εκπαίδευσή είναι εξειδικευμένη και περιλαμβάνει και αγγλική ορολογία, για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή η καλή γνώση αγγλικών.Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρευρεθεί όποιος από τους υποψήφιους συμμετέχοντες το επιθυμεί, αρκεί να το δηλώσει στο τηλέφωνο 0030 210 6298000 μέχρι την 17.00 μμ της ημέρας που προηγείται της κληρώσεως. Από κάθε κλήρωση θα κληρώνονται 30 συμμετέχοντες, καθώς και 30 επιλαχόντες ονόματα των συμμετεχόντων και των επιλαχόντων θα αναρτώνται στην σελίδα του www.pepsicoschool.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του PepsiCo School και θα παραμένουν αναρτημένα μέχρι την υλοποίηση εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτήν. Επιπλέον στους κληρωθέντες θα αποστέλλεται e-mail το οποίο θα τους ενημερώνει για την επιλογή τους. Οι κληρωθέντες θα πρέπει να απαντήσουν θετικά για την συμμετοχή τους εντός 7 ημερών αποστέλλοντας ταυτόχρονα ηλεκτρονικά αντίγραφα της ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ, του Πτυχίου καθώς και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Σε περίπτωση μη απάντησής τους ή αρνητικής απάντησης ή μη προσκόμισης των απαραίτητων εγγράφων, θα συμμετέχει αντί αυτού/ων, ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών/όντες.